Om Petra Boden

_MG_1372 (683x1024)Om Petra Boden, [fɔˈneːtɪkəʁ]

Symbolerna utläses fonetiker, uttalat på skånska. Och det beskriver Petra Bodén (född Hansson) ganska bra: filosofie doktor i fonetik – läran om språkljuden – med en avhandling från 2003 om skånskan. Dessförrinnan magister i spanska.

Andraspråksinlärning och ungdomsspråk har stått i fokus för hennes forskning på senare år. Den finns beskriven i antologier och vetenskapliga tidskrifter, liksom i läroböcker, dagstidningar och radioprogram.

Svenska Akademien har belönat henne för värdefulla bidrag till kännedomen om svenska språket.

 

Petra driver k-smedjan, ett momsregistrerat aktiebolag med F-skattesedel.

Kommentera