IT

Informations- och kommunikationsteknik

data

K-smedjan erbjuder numera också expertis inom informations- och kommunikationsteknik. Vår datakonsultverksamhet består av projektledning, databehandling och utveckling av programvaror samt verksamhetsutveckling. Kontakta oss för mer information.

Kommentera