Läromedel

Gymnasiebok

‘Språket, människan och världen’ är en kursbok för gymnasiet som skrivits av forskare vid Lunds universitet. Petra Bodén har skrivit det introducerande kapitlet ‘Språk och samhälle’ om etnicitet i språket, kvinnligt och manligt, språklig variation och språkförändring, språklig mångfald i samhället och i Sverige, minoritetsspråk och teckenspråk, engelskan i Sverige, rätt och fel i språket, lingvisters och språkvårdares syn på rätt och fel, vårdat språkbruk, språkbrukarnas makt över språket, fördomar om språk, brytning, dialekter och ungdomsspråk, språket som studieobjekt m.m.

Kommentera