Prova på-moment

slutprick

På skolor är K-smedjans prova på-moment speciellt uppskattade: kilskrift i hobbylera, avkodning av runor, nyord att skicka till Språkrådet, lyssningsexperiment m.m.

Kommentera