• Prova på-moment

  På skolor är K-smedjans prova på-moment speciellt uppskattade: kilskrift i hobbylera, avkodning av runor, nyord att skicka till Språkrådet, lyssningsexperiment m.m.

 • Föreläsningar

  Bjud in en språkforskare till nästa personaldag! Snudd på alla arbetsplatser har nytta av att avsätta ett par timmar till språkfrågor. Men det är ofta svårt att få en erfaren medarbetare att skriva kundbrev på ett nytt sätt eller en svensklärare att förnya sin syn på rätt och fel i språket. Det beror på att …

 • Läromedel

  ‘Språket, människan och världen’ är en kursbok för gymnasiet som skrivits av forskare vid Lunds universitet. Petra Bodén har skrivit det introducerande kapitlet ‘Språk och samhälle’ om etnicitet i språket, kvinnligt och manligt, språklig variation och språkförändring, språklig mångfald i samhället och i Sverige, minoritetsspråk och teckenspråk, engelskan i Sverige, rätt och fel i språket, lingvisters och språkvårdares …

 • Språkhjälp

  Behov av språkhjälp? Våra tidigare uppdrag spänner över så vitt skilda områden som talsyntes, dyslexi, språkgranskning och språkrådgivning för mjukvarudesign.